Vuokko Mustonen jatkokaudelle Suomen Proviisoriyhdistyksen puheenjohtajana

Suomen Proviisoriyhdistys on nimittänyt Vuokko Mustosen puheenjohtajaksi kaudelle 2018. Puheenjohtajan kausi on yksivuotinen ja päättyy 31.12.2018.

Vuokko Mustonen tuli valituksi Suomen Proviisoriyhdistyksen puheenjohtajaksi toiselle kaudelle.

–  Puheenjohtajuus Suomen Proviisoriyhdistyksessä vuonna 2017 on ollut haastavaa mutta myös niin antoisaa, että haluan antaa oman panokseni ammattikuntamme etuja ajavan järjestön käyttöön myös tulevana hallituskautena.  

Mustonen on koulutukseltaan proviisori ja on toiminut suurimman osan työurastaan  apteekissa. Mustonen on lisäksi apteekkien asiakas- ja myyntivalmennuspalveluita tarjoava yrittäjä sekä lean-asiantuntija.

– Haluan kiittää syyskokouksessa sekä läsnä että etäyhteydellä mukana olleita valintani kautta saamastani luottamuksesta.

– Yhdistyksen syyskokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti yhdistyksen yhtenä painopistealueena vuonna 2018 tulee olemaan ‘Vaikuttava proviisori’ -teema. Tämän teeman mukaisesti aloitamme vuoden Pro Pharmacia -seminaarilla, jossa tuemme proviisorien halua toimia aktiivisina vaikuttajina suomalaisessa yhteiskunnassa. Toisena mielenkiintoisena painopistealueena näen yhdistyksen digiloikan ja sen myötä käynnistyneen OmaPortaali-hankkeen. Tämän hankkeen myötä yhdistys pystyy palvelemaan jäseniään paikkaan ja aikaan sitomatta entistä paremmin. Myös yhdistyksen valiokunnissa ja työryhmissä toimiminen etäyhteyksiä käyttäen on kehittynyt huikeasti.

Suomen Proviisoriyhdistys täydensi sääntömääräisessä syyskokouksessaan 29.11.2017 myös hallituksen kokoonpanoa valitsemalla neljä uutta hallituksen varsinaista jäsentä. Valituiksi tulivat: Roosa Kinnunen, Tanja Kivinummi, Susanna Partti ja Anna Peltonen. Hallituksen varsinaisina jäseninä kaksivuotiskauttaan jatkavat Elina Toivanen, Anne Tammimäki, Sandra Kontola ja Linda Seppälä. Varajäseniksi valittiin Paula Holma, Tiina Kinos, Ville Oinio, Anssi Pulkkinen ja Iris Yorke. Hallituksen varajäseninä kaksivuotiskauttaan jatkavat Samuli Auno, Maija Raatikainen ja Niina Suni.

Yhdistys vahvisti myös jäsenmaksun suuruuden vuodelle 2018. Jäsenmaksu pysyy kaikissa maksuluokissa vuoden 2017 mukaisena.

TEKSTI Mikko Lähdevuori, KUVA Henna Kyllönen // 29.11.2017