Biologisten lääkkeiden aptekkivaihto kannatettavaa tietyin ehdoin

Proviisoriyhdistys on 25.10.2022 jättänyt lausuntonsa vastauksensa sosiaali- ja terveysministeriön esitysluonnoksesta, jossa ehdotetaan muutoksia lääkelakiin (395/1987) ja sairausvakuutuslakiin (1224/2004) koskien biosimilaarivalmisteiden sisällyttämistä viitehintajärjestelmään ja biologisten lääkkeiden lääkevaihtoa apteekissa. Esityksen tavoitteena on alentaa lääkkeiden käyttäjien lääkekustannuksia ja valtion lääkekorvausmenoja ja näin parantaa lääkehuollon kustannustehokkuutta ja rahoittaa osa hoivahenkilöstön vähimmäismitoituksen kuluista.

Yhdistys pitää esitystä biologisten lääkkeiden lääkevaihdosta apteekeissa kannatettavana, mutta sen toteutus olisi hataralla pohjalla samanaikaisesti esitettyjen leikkausten vuoksi. Yhdistyksen mielestä proviisoreilla ja farmaseuteilla olisi tarvittavat valmiudet biologisten lääkkeiden lääkevaihdon toteuttamiseen, mutta yhdistys kantaa huolta apteekkien resursseista toteuttaa uudistus. Lausunnossa yhdistys toi ilmi, että biologiset lääkkeet pitäisi tuoda vaihdon piiriin vaiheittain, jolloin pystyttäisiin paremmin varmistamaan hallittu muutos ja turvallinen toteutus. Biologisten lääkkeiden apteekkivaihdon käytännön toteutuksen osalta yhdistys kommentoi, että vaihtoväli voisi olla yhdenvertaisuuden ja hoitoon sitoutumisen vuoksi kaikilla biologisilla lääkkeillä yhtenevä, vähintään kolme kuukautta riippumatta pakkauksen hinnasta. Yhdistys myös huomautti, että apteekin tilavaatimuksista on luovuttava. Yhdistyksen näkemys on, että laiteneuvonnan intimiteettisuojan tarve ei eroa muusta lääkeneuvonnasta, eikä tilavaatimus ole totetuttamiskelpoinen näillä resursseilla ja aikataululla. 

Proviisoriyhdistyksen näkemys on, että apteekeissa tehtävä biologisten lääkkeiden lääkevaihto olisi askel oikeaan suuntaan apteekkien ammattitaidon ja farmaseuttisten palveluiden hyödyntämisessa, mutta lisääntyneet velvollisuudet ja taloudellinen taakka tulisi kompensoida apteekeille. Emme pidä kestävänä kehityssuuntana sitä, että apteekeille ehdotetaan lisättävän velvoitteita välittämättä niiden taloudellisista seurauksista. Apteekeilla on keskeinen rooli terveydenhuollon kustannusten hillitsemisessä.

Tutustu Proviisoriyhdistyksen lausuntoon (pdf) tai yhdistyksen muihin lausuntoihin.

 

28.10.2022/KH