Blogit edustavat kirjoittajansa näkemyksiä eivätkä näin ollen kuvaa yhdistyksen virallista kantaa.

Proviisoriyhdistys tänään ja huomenna

VUONNA 1983 toimintamme alkoi selvällä visiolla – tulla yhtenäiseksi, proviisoreja yhdistäväksi ja heidän etujaan ajavaksi järjestöksi. Tahtotilanamme oli kehittyä itsenäiseksi, kantaa ottavaksi ja varteenotettavaksi järjestöksi luoden yhteisöllisyyttä ammattikuntamme sisällä. Oma ammatillinen itsenäisyys on ollut järjestäytymisemme kantava voima alusta alkaen. Arvoinamme ovat jo pitkään olleet hyödyllisyys, vastuullisuus, avoimuus sekä yhteisöllisyys, ja näiden takana seisomme edelleen tänä päivänä. Suomen Proviisoriyhdistyksen toiminta alkoi vahvalla identiteetillä ja visiolla tulevaisuudesta.

NYT VUONNA 2015 voimme todeta, että olemme pitkällä. Olemme vahva, varteenotettava järjestö ja näkyvästi mukana laajassa alamme toimijoiden verkostossa. Yhtenä menestyksemme osoituksena on rinnallamme seisova, eri sektoreita edustava, koko ajan kasvava jäsenkunta.

TOIMINTAMME PAINOPISTEITÄ ovat tänä vuonna ammattikuntamme tunnettavuuden edistäminen, vahva yhteiskunnallinen vaikuttaminen, proviisorien taloudellisen edunvalvonnan vahvistaminen, uravalmiuksien tukeminen sekä proviisorien rajattu lääkemääräysten uudistamishanke.

ALOITAMME VAIKUTTAMISEN vuoden Proviisoripäivistä, jonne olemme kutsuneet yhteiskunnan päättäjiä keskustelemaan alan ajankohtaisista asioista. Tämä on mainio tilaisuus esitellä ammattikuntamme osaamista ja keskustella muun muassa itsehoitolääkkeiden tulevaisuudesta ja lääketeollisuuden sitouttamisesta Suomeen. Tärkeää on myös tuoda esiin, miten voimme olla mukana edistämässä potilaan onnistunutta lääkehoidon seurantaa ja tehostamassa yhteiskunnan terveydenhuollon resursseja.

MERKITTÄVÄ UUDISTUS on tänä vuonna toimintansa aloittava yhdistyksen lääketeollisuusryhmä, jonka tarkoituksena on yhdistää teollisuudessa työskenteleviä proviisoreja ja ottaa kantaa erityisesti lääketeollisuuteen liittyviin asioihin. Yksi konkreettisista lääketeollisuuteen kohdistuvista asioista tänä vuonna on Euroopan lääketeollisuuden kattojärjestö EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n hanke liittyen lääketeollisuuden taloudellisten sidonnaisuuksien julkistamiseen.

TULEMME VUODEN aikana toteuttamaan proviisorien palkkakyselyn, minkä lisäksi järjestämme talousaiheisia koulutuksia valtakunnallisesti ja alueellisesti. Todella suuren suosion saavuttanut ProMentor-ohjelma aloittaa maaliskuussa uudella mentorointiryhmällä ja jalkautuu myös jokaisen kiinnostuneen proviisorin kotiin päivitetyn mentorointioppaan myötä.

KUN KATSON vuoteen 2025, näen, että proviisori tulee jatkossakin olemaan arvostettu ammattilainen ja moniosaaja sekä tärkeä tekijä potilaan lääkehoidon onnistuneen seurannan toteuttajana. Uskon, että proviisorin toimenkuva tulee leviämään yhä laajemmalle apteekki- ja sairaala-apteekkiympäristössä, lääketeollisuuden eri toiminnoissa sekä julkisella puolella yliopisto- ja viranomaistehtävissä. Näiden rinnalle saattaa hyvin nousta myös uusia, yllättäviäkin uramahdollisuuksia.

PROVIISORIYHDISTYS TULEE olemaan tulevaisuudessakin lääkealan tärkeä sekä aktiivinen kehittäjä. Toimintamme ja koulutuksemme on laaja-alaista niin sisällöllisesti kuin maantieteellisesti. Ohjaamme nuoria proviisoreja onnistuneesti uran alkuun sekä tuemme proviisorien uramuutoksia mentoroinnin avulla. Sidosryhmäyhteistyötä tulee edelleen syventää tulevaisuudessa. Näkisin, että tulevaisuudessa Proviisoriyhdistykseltä vaaditaan yhä enemmän hyvinvointiyhteiskunnan tukemista terveydenhuollon prosesseja parantaen.

NIIN TÄRKEÄÄ kuin onkin tiedostaa olemassaolomme tarkoitus, tärkeää on myös selkeä suunta ja visio. NELSON MANDELAN sanoihin on hyvä päättää: ”Action without vision is only passing time, vision without action is merely day dreaming, but vision with action can change the world”.

Reipasta alkanutta vuotta ja nähdään viimeistään Proviisoripäivillä!

KATERE SHARIFPOUR, puheenjohtaja, Suomen Proviisoriyhdistys

Käyttäjän Katere Sharifpour kuva
-
Katere Sharifpour