Blogit edustavat kirjoittajansa näkemyksiä eivätkä näin ollen kuvaa yhdistyksen virallista kantaa.

Rohkeutta, uskallusta, yhteisöllisyyttä!

Proviisoriyhdistyksen tärkeimpiä tavoitteita on rakentaa ammattikuntamme identiteettiä sekä kasvattaa yhteisöllisyyttä, kollegiaalisuutta ja ylläpitää hyvää yhteishenkeä proviisorien keskuudessa.  Näihin tavoitteisiin pyritään mm. Suomen Proviisoriyhdistyksen järjestämällä vuosittaisella Proviisoripäivällä sekä ProMentor-ohjelmalla. Toisaalta olemme myös koko ajan ajamassa eteenpäin alamme ajankohtaisia hankkeita parantaaksemme proviisorien asemaa ja näkyvyyttä yhteiskunnassa.

Meidän on pystyttävä tuomaan ammattimme merkityksellisyys vahvasti esiin kattavan erityisosaamisen ja ammattitaidon kautta. Proviisorien tulisi välttää luomasta turhaa stereotyypin omaista kapeaa toimenkuvaa omasta ammatistaan. Lähdetään päinvastoin kokeilemaan luovasti jotakin uutta, etsitään vaikutusmahdollisuuksia sekä ansaitaan arvostusta omien aikaansaannosten kautta.

Proviisoriyhdistys on sitoutunut kehittämään ammattikuntaamme. Hallitus on voimakkaasti mukana muun muassa apteekkien itsehoitolääkevalikoiman hallitussa laajentamisessa sekä proviisorien reseptinuusimishankkeessa. Meillä on myös omat edustajamme ajankohtaisessa apteekkitoiminnan ja muun lääkehuollon kehittämistyöryhmässä sekä sen alaryhmissä. Näillä ja muilla hankkeilla haluamme mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää proviisorien ammatillista osaamista ja potentiaalia osana moniammatillista yhteistyötä. 

Menestys voidaan taata yhteisvoimin, on tärkeää että proviisorit seisovat rohkeasti hankkeiden takana. Lääkealan asiantuntijuuttamme voisi hyödyntää entistä paremmin, nyt vain tarvitaan uskallusta viedä asioita eteenpäin. Muutokset ovat aina hyppy tuntemattomaan ja vaativat rohkeutta. Toisaalta ainoastaan yrittämällä ja mukavuusalueen ulkopuolella toimimalla voimme luoda uutta ja sopeutua muuttuvan yhteiskunnan asettamiin vaatimuksiin. Toivon proviisoreilta tätä rohkeutta, yrittäjyyttä ja näkyvyyttä – uskallusta tuoda oma osaaminen esiin ja ottaa uudet mahdollisuudet innolla vastaan. 

Kiitos vielä kaikille onnistuneesta yhteisestä Proviisoripäivästä, oli hienoa nähdä niinkin monta nykyistä sekä tulevaa proviisoria. Pidetään tätä yhteishenkeä yllä myös tulevaisuudessa!

Katere Sharifpour
puheenjohtaja
Suomen Proviisoriyhdistys
Käyttäjän Katere Sharifpour kuva
-
Katere Sharifpour