Blogit edustavat kirjoittajansa näkemyksiä eivätkä näin ollen kuvaa yhdistyksen virallista kantaa.

Kokonaisuuden hallinnointia ja moniammatillista ongelmanratkaisua

#proviisorinarki-blogisarja tuo esiin lääkealan ammattilaisten arkea ja sitä laajaa tehtävien kirjoa, joiden parissa proviisoreita työskentelee.

 

Portfolio Managerina Tevalla vastaan kokonaisuudessaan yritykseni tuotevalikoiman hallinnoinnista kohdemarkkinoilleni Norjalle ja Islannille. Toimipaikastani Helsingborgista, Ruotsista käsin työskentelen yhteistyössä kollegoideni kanssa, joita löytyy muun muassa ympäri Pohjoismaita sekä Saksasta.

 

Tuotevalikoiman hallinnointi alkaa vuosia ennen lanseerausvaihetta. Tällöin rakennetaan tuoteputki tuleville vuosille. Tuoteputki koostuu i) tuotteista, joiden patentti raukeaa lähitulevaisuudessa ja ii) vanhoista molekyyleistä, joille markkinalla on tarve. 

 

Kiinnostavan tuotteen löytyessä tutustun tuotteeseen farmaseuttisesta näkökulmasta ja koostan arvion kyseisen tuotteen kaupallisista mahdollisuuksista. Tämän arvion perusteella tehdään lopullinen päätös tuotteen tuomisesta markkinoille. Käytännössä tämä tarkoittaa päätöstä lisätä kohdemaa myyntilupahakemukseen.

 

Tärkein työtehtäväni on hallinnoida lanseerausprojekteja. Projektit päätyvät työpöydälleni noin 1,5 vuotta ennen lanseerausta ja tästä päivästä eteenpäin huolehdin, että kaikki niin logistiikan, rekisteröinnin, lääketurvan, laadun kuin liiketoiminnankin lanseeraukseen liittyvät tehtävät tulevat hoidetuksi ajallaan. Tämä tapahtuu yhteistyössä eri osastojen asiantuntijoiden kanssa portfolio-osaston pitäessä kokonaisuuden langat käsissään. Tämän takia portfolio joutuu usein sekaantumaan kaikenlaisiin ongelmiin osastosta riippumatta. Ongelmien ratkaisemiseksi, ylätason ymmärrys koko lääkkeen toimitusketjusta raaka-aineesta kaupan hyllylle on oleellista.

 

Lanseerausten lisäksi hallinnoin kohdemaideni tuotemuutosprojekteja. Käytännössä tämä sisältää kaikki tuotteeseen liittyvät suuremmat muutokset kuten tuotantopaikan siirrot sekä nimen ja formulaation muutokset.

 

Tuotevalikoiman kasvattamisen lisäksi portfolio huolehtii myös sen siivoamisesta. Käyn säännöllisesti läpi käyttämättömiä myyntilupiamme sekä markkinoilla olevia tuotteita, jotka eivät ole enää tarpeellisia. Tehtäväni on huolehtia, että nämä tuotteet vedetään tarvittaessa pois markkinoilta.

 

Työssäni portfolio-kollegoillani näkee erityisesti kahta eri taustaa - farmasiaa ja kauppatieteitä. Portfolion hallinnoinnissa yhdistyvät molemmat alat ja uuden oppiminen on välttämätöntä taustasta riippumatta. On ollut yllättävän helppoa oppia ymmärtämään työn talouspuolta ja koen, että proviisorin taustastani on ollut merkittävä hyöty. Esimerkiksi ymmärrys vaikutusmekanismien ja formulaatioiden eroista, hoitosuositusten tunteminen, ymmärrys asiakkaiden eli apteekkien käytännön työstä sekä kiinnostus työni merkityksestä potilaille ovat vahvuuksia, joista saan kiittää erityisesti koulutustaustaani. 

 

Työskentely portfolion hallinnoinnissa on opettavaista ja mielenkiintoista. Koen oppivani joka päivä jotain uutta ja erityisesti Norjan ja Islannin paikalliset, lääkemarkkinaan liittyvät haasteet sekä monipuolinen työ ja suuri määrä yhteistyökumppaneita huolehtivat siitä, ettei tylsiä päiviä ole.

 

Sandra Kontola

Portfolio Manager Norway/Iceland

Teva Sweden AB

 

Käyttäjän Vierailija kuva
-
Vierailija