Blogit edustavat kirjoittajansa näkemyksiä eivätkä näin ollen kuvaa yhdistyksen virallista kantaa.

Ryhmämentorointi - uusia uraoivalluksia yhdessä

Proviisoreilla on työllistymisvaihtoetoja monella eri lääkealan sektorilla: apteekki-, sairaala-, lääketeollisuus- sekä viranomaistyö ovat mahdollisia. Lisäksi nämä kaikki pitävät sisällään monia erilaisia työtehtäviä. Proviisorin koulutus antaa hyvät valmiudet eri sektoreilla työskentelyyn, mutta opiskelijalla harvoin on kokemusta muusta kuin apteekkityöstä. Pääsimme mukaan ensimmäiseen Opiskelijan ProMentor -ohjelmaan ja lähdimmekin yhdessä ryhmämme kanssa mentorimme Susanna Partin johdolla selvittämään, mikä voisi olla oma polkumme työelämässä.  Toiveenamme oli saada selville, mitkä voisivat olla omia tulevaan uraan liittyviä tavoitteitamme ja miten nämä haaveet olisi mahdollista saavuttaa.

Kolme kuukautta kestäneen ohjelman aikana tapasimme ryhmämme kanssa viisi kertaa ja jokainen käymämme keskustelu oli erittäin antoisa. Pohdimme esimerkiksi omia vahvuuksiamme, joista keskustelimme yhdessä. Mietimme paljon asioita, joita ei varmasti muuten olisi tullut edes ajatelleeksi. Työelämävalmiuksia mentorointi on kehittänyt entisestään. Olemme saaneet ohjeistusta työnhakuun ja rekrytointiin, mentorimme kertoi myös omista kokemuksistaan työnhakijana. Vertailimme esimerkiksi omia työhakemuksiamme ja CV:itä ja annoimme niistä toisillemme palautetta, mistä saikin hyviä ideoita ja ajatuksia vastaisuuden varalle.

Mentoroinnin myötä pääsimme verkostoitumaan sekä muiden mentoroitavien että kokeneiden ammattilaisten kanssa, mikä on erittäin tärkeää työnhaun kannalta. Saimme mahdollisuuden kuulla alan ammattilaisen kokemuksia työnhausta sekä työskentelystä eri sektoreilla. Jokainen meistä mentoroitavista on erityisen kiinnostunut työskentelemään lääketeollisuudessa, ja saimmekin mahdollisuuden tutustua yritysvierailuiden kautta tämän sektorin työtehtäviin ja niissä toivottuihin ominaisuuksiin ja osaamiseen. Näin pyrimme selkiyttämään omia suunnitelmiamme ja mielenkiinnon kohteitamme työelämässä.

Vaikka työelämästä olisi jo useiden vuosien kokemus, antaa mentorointi uusia näkökulmia asioihin ja avaa uusia mahdollisuuksia. Omia ennakkoluuloja voi jatkuvasti haastaa ja asiat voivat myös konkretisoitua mentorin avulla. Keskustelut mentoriryhmän kanssa antavat sekä mentoroitaville että mentorille tilaisuuden syventyä pohtimaan omia vahvuuksiaan ja unelmiaan työuransa suhteen. Mentoroitavat antavat mentorille nuoremman ja kokemattomamman näkemyksen asioihin, kun taas mentori antaa heille kokemuksen tuomia näkemyksiä ja konkreettisia pohdinnan aiheita. Yhdessä asioiden pohtiminen saakin parhaimmillaan aikaan uudenlaisia oivalluksia, ja mentori myös rohkaisee yrittämään asioita, joihin ei ole aikaisemmin uskaltanut tarttua. Onhan mentorikin alun perin saanut saman koulutuksen kuin mentoroitavat, mutta hän on jo onnistunut luomaan oman uransa siitä eteenpäin.

Voimme kaikki sanoa, että mentorointi antoi paljon enemmän kuin olimme odottaneet! Aloitustilaisuuden jännitys ja odottavaisuus muuttuivat ohjelman aikana itsevarmuudeksi tulevaisuudesta ja ryhmän yhteiseksi positiiviseksi energiaksi!

 

Kirjoittajat osallistuivat Proviisoriyhdistyksen ensimmäiseen Opiskelijan ProMentor -ohjelmaan keväällä 2016. 

Riikka Nurmi
Pilvi Myllymäki
Heikki Savolainen

 

Kuvassa (vas oikealle): Mentori Susanna Partti, Riikka Nurmi, Pilvi Myllymäki ja Heikki Savolainen
 

Käyttäjän Vierailija kuva
-
Vierailija