Blogit edustavat kirjoittajansa näkemyksiä eivätkä näin ollen kuvaa yhdistyksen virallista kantaa.

Hallituksen kokousblogi huhtikuu 2022

Suomen Proviisoriyhdistyksen vuoden neljäs hallituksen kokous pidettiin 5.4.2022 yhdistyksen toimistolla sekä etäyhteyksin. Sihteerinä kokouksessa toimi hiljattain yhdistyksessä aloittanut tapahtuma- ja viestintäkoordinaattori Klaus Hämäläinen.

Tervetuloa Klaus mukaan toimintaan!

Talousasiat ja apurahat

Kokouksessa käytiin läpi tuttuun tapaan jäsenmaksujen tilanne. Päätettiin myös Proviisoriyhdistyksen edustaja Itä-Suomen yliopistosta valmistuvien proviisorien proviisoripotkijaisiin. Todettiin myös, että vuoden 2022 apurahat ja opintopalkinto on maksettu.

Koulutusasiat

Koulutusasioiden käsittelyn kohdalla keskusteltiin Ura sairaala-apteekissa -webinaarista. Webinaari järjestetään 17.5. klo 18 alkaen. Ilmoittaudu mukaan 15.5. mennessä ja tule kuulemaan mm. sairaala-apteekkarin ja lääkeinformaatioproviisorin tehtävistä.

Apteekkityöryhmä

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea järjesti hiljattain kyselyn apteekkien lääkeneuvonnasta. Fimean kyselyyn liittyen Proviisoriyhdistyksen apteekkityöryhmä järjesti jäsenille keskustelutilaisuuden lääkeneuvonnan kehittämistarpeista tiistaina 19.4. Keskustelutilaisuuden antia hyödynnettiin välittömästi seuraavana päivänä, kun apteekkityöryhmä täydensi laatimaansa vastausta Fimean kyselyyn käydyn keskustelun perusteella. 

Ajankohtaiset asiat

Viime kuukausina Proviisoriyhdistys on antanut useita lausuntoja lääkealan ajankohtaisiin asioihin liittyen. Viimeisimmät lausunnot Lääkkeiden hyvät tuotantotavat sekä kliinisissä lääketutkimuksissa käytettävien lääkkeiden valmistusta koskevat vaatimukset -määräyksestä (Dnro FIMEA/2022/000806) sekä Valtakunnallisen lääkityslistan edellyttämistä muutoksista lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä ja lakiluonnokseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (Dnro VN/2037/2021) on julkaistu myös yhdistyksen verkkosivuilla. Seuraava hallituksen kokous järjestetään 5.5.2022.

 

Henri Sormunen, 
hallituksen 2. varapuheenjohtaja

Käyttäjän Ylläpito kuva
-
Ylläpito