Blogit edustavat kirjoittajansa näkemyksiä eivätkä näin ollen kuvaa yhdistyksen virallista kantaa.

Hallituksen kokousblogi maaliskuu 2022

Suomen Proviisoriyhdistys ry:n maaliskuinen hallituksen kokous järjestettiin torstaina 10.3.2022 etäyhteyksin.

Proviisorikollega 2022

ProMentee-työryhmässä oli käsitelty esitykset vuoden Proviisorikollegaksi. Loistavien esitysten joukosta nousi esiin yksi selkeä voittaja. Valittu kollega on tuonut laajalti näkyväksi apteekkien merkityksellistä roolia yhteiskunnassa ja hän on kollegana aina valmis auttamaan, iloinen ja innostava tiimihengen luoja. Kollega julkistetaan yhdistyksen verkkosivuilla ja Proviisori-lehdessä 2/2022.

Apurahan saajat

Proviisoriyhdistyksen apurahatoimikunta teki esityksen yhdistyksen apurahan saajiksi. Apurahoja oli haettu mm. LHA- ja LHKA-koulutuksia varten, kongresseihin osallistumiseksi ja ERKO-opintoja varten. Apurahoja myönnettiin toimikunnan esityksen mukaisesti seitsemälle henkilölle yhteensä 2 700 €. Onnittelemme kaikkia apurahan saajia ja toivotamme menestystä opintoihin ja projekteihin. Apurahan saajista voit lukea tarkemmin yhdistyksen verkkosivuilta ja some-kanavista!

Opintopalkinnon saajat

Tänä vuonna Opiskelijavaliokunta painotti opintopalkintojen jakamisessa aktiivista toimintaa opiskelijajärjestöissä ja Proviisoriyhdistyksessä. Opintomenestys on keskeinen valintakriteeri, mutta tänä vuonna kaikki ehdokkaat olivat menestyneet opinnoissaan kiitettävästi ja tehneet vahvaa työtä opintojensa eteen. Opintopalkinnot myönnettiin yhdelle Itä-Suomen yliopistosta sekä yhdelle Helsingin yliopistosta valmistuneelle tai valmistuvalle proviisorille. Saajat julkistetaan yhdistyksen verkkosivuilla ja Proviisori-lehdessä 2/2022.

Verkkosivujen uudistaminen

Viestinnän kehittäminen on yksi Proviisoriyhdistyksen strategisista painopisteistä tälle vuodelle. Yhtenä osa-alueena on verkkosivujen uudistaminen. Kokouksessa käytiin läpi eri palveluntarjoajilta saatuja tarjouksia ja päädyttiin alustavasti toteuttamaan projekti nykyisen palveluntarjoajan kanssa.

Koulutusasiat

Keväällä ollaan järjestämässä Ura sairaala-apteekissa -webinaaria. Huhtikuun alun Proviisoripäivä päädyttiin kuitenkin valitettavasti perumaan useista eri syistä. Suurimpana taustatekijänä pidettiin alkuvuoden epävarmaa ja pitkittynyttä koronatilannetta, minkä vuoksi ilmoittautumisia oli saatu vähän.

Syksylle on suunnitteilla lähitapahtumana järjestettävä henkilöstöjohtamisen koulutus, joka järjestettäisiin Kuopiossa. Yhdistyksen suosittua Talouskiertuetta jatketaan ja alustavasti on kaavailtu koulutuspäiviä lokakuulle pääkaupunkiseudulla ja ensi vuoden alkuun Seinäjoella.

Ukrainan tilanne

Kokouksessa sivuttiin myös heikentynyttä turvallisuuspoliittista tilannetta. All-Ukrainian Pharmaceutical Chamber on FIP:n tukemana lähestynyt kollegoja muissa maissa kertoen vaikeasta tilanteestaan sodan keskellä. Proviisoriyhdistys tuomitsee yksiselitteisesti hyökkäyksen Ukrainaan ja kokouksessa päätettiin nostaa mahdollisen avustuksen tekeminen kevätkokouksen asialistalle.

 

Hanna Ylä-Rautio
Hallituksen 1. varapuheenjohtaja
Talousvaliokunnan puheenjohtaja

 

Käyttäjän Ylläpito kuva
-
Ylläpito