Blogit edustavat kirjoittajansa näkemyksiä eivätkä näin ollen kuvaa yhdistyksen virallista kantaa.

Mihin matkalla Proviisoriyhdistys?

Proviisoriyhdistyksen yksi päätavoitteista on ollut täydentävän koulutuksen järjestäminen proviisoreille ja proviisoriopiskelijoille. Yhdistys järjestää jälleen Proviisoripäivän ja Talousseminaarin. Proviisoripäivä järjestetään tänä vuonna suurempana kuin koskaan aiemmin. Jokainen proviisori on samanarvoinen; osallistumismaksu Proviisoripäivään on juhlavuoden kunniaksi kaikille proviisoreille sama riippumatta siitä, kuuluuko ammatilliseen järjestöön vai ei. Proviisoriyhdistys on saanut paljon positiivista palautetta koulutustarjonnastaan ja sitä kehitetään edelleen koko ajan. Tapaamisiin koulutustapahtumissamme!

Yhdistys käynnisti viime vuonna sidosryhmille lausuntokierroksen aloitteestaan liittyen proviisorin rajattuun reseptinuusimisoikeuteen. Haluan kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita vastauksista. Proviisoriyhdistys valmistelee parhaillaan yhteenvetoa sidosryhmälausunnoissa esitettyihin kysymyksiin. Lausunnoista saimme monta antoisaa näkemystä, joiden pohjalta viedä esitystämme eteenpäin.

Proviisorit ovat neuvotelleet pitkään mahdollisesta yhdistymisestä. Ilmoilla on ollut väitteitä, että Proviisoriyhdistys liittyisi Suomen Farmasialiittoon. Tästä ei ole missään vaiheessa neuvoteltu. Proviisoreilla pitää olla oma edunvalvonta. Proviisoriyhdistys tarjoaa jäsenilleen juuri tämän edunvalvonnan, jonka lisäksi myös muita etuja. Edunvalvonta oli yksi pääsyistä yhdistymisen kaatumiselle. Nähtävästi yhdistymisneuvottelujen aikana on myös herännyt epäilys siitä, miten rahat riittävät kahden proviisorin pitämiseen edunvalvonnassa yhteisessä proviisorijärjestössä. Tästä ei olisi ollut huolta. Proviisoriyhdistyksellä on jo kaksi proviisoria edunvalvonnassa ja taloudellisia resursseja muuhun toimintaan. Jos yhdistyminen olisi tapahtunut, lisäresursseja olisi voitu laittaa muodostettavan järjestön keskushallintoon. Joten tämä ei voi olla oikea syy, miksi proviisoreilla ei voisi olla omaa edunvalvontaa. Jos liittyvät proviisorit tulevat järjestöstä, jossa on olemassa erittäin raskaat kulut, tämän mielipiteen esittäminen voi olla perusteltua. Onneksi näin ei ole Proviisoriyhdistyksessä.  

Proviisoriyhdistys ei neuvottele tällä hetkellä proviisorien yhdistymisestä. Yhdistykselle ei ole esitetty realistista mallia, jossa proviisorit saataisiin samaan järjestöön toimien itsenäisenä yhdistyksenä ensisijaisesti proviisorien etuja valvoen. Proviisoriyhdistykselle on joulukuussa 2012 ehdotettu, että Proviisoriyhdistys liittyisi erillisenä yhteistyöjärjestönä Suomen Farmasialiittoon. Farmasialiiton esitykseen lukeutui myös ehto, jonka mukaan jokaisen proviisorin olisi tällöin kuuluttava Farmasialiittoon ja näin ollen maksettava kahta jäsenmaksua, jotta toiminta nykyisessä muodossaan yhdistyksessä säilyisi. Esitetty malli ei ole realistinen järjestölle, joka toimii itsenäisenä yhdistyksenä ensisijaisesti jäsenistönsä eli proviisorien etuja valvoen.

Me valvomme etuasi, kun Sinä nukut. Nyt on kuitenkin aika herätellä Sinua pohtimaan juuri tätä asiaa.

Juha Päivärinta, puheenjohtaja
Suomen Proviisoriyhdistys
 

Käyttäjän Juha Päivärinta kuva
-
Juha Päivärinta