Blogit edustavat kirjoittajansa näkemyksiä eivätkä näin ollen kuvaa yhdistyksen virallista kantaa.

Tästä on hyvä jatkaa

Proviisoriyhdistys kuuli jäseniään maaliskuussa järjestetyssä sähköisessä kyselyssä. Alustavia vastauksia on saatu, ja tuloksia käsitellään tulevissa Proviisori-lehdissä. Itseäni kyselyssä kiinnosti erityisesti kysymys, jossa tiedusteltiin, mitä asioita Proviisoriyhdistyksen tulee ajaa ammattikuntansa vahvistamiseksi Suomessa. Kun mukana olivat kaikki vastaajat, tärkeimpien ajettavien asioiden kärkinelikkoon sijoittuivat yksin oikeus apteekin omistukseen, moniammatilliset toimintamallit, reseptinuusimisoikeus sekä lääke- ja lääkitysturvallisuusasioiden kehittäminen. Mitä enemmän proviisorilla oli ikävuosia takanaan, sitä tärkeämpänä hän yleensä piti yksinoikeutta apteekin omistukseen. Nuoremmilla proviisoreilla ja opiskelijoiden  keskuudessa korostui toimiminen kliinisen farmasian tehtävissä. Tämä kysely antaa Proviisoriyhdistykselle toiminnan suuntaviivoja useammalle vuodelle. Suuri kiitos kaikille vastaajille! Saimme arvokasta tietoa toimintamme kehittämiseen.

Proviisoriyhdistys antoi vastauksensa sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön lääkekorvausjärjestelmän kehittämistyöryhmän loppuraportista. Proviisoriyhdistyksen mielestä raportti sisältää puutteita, joiden seurauksena ehdotetut uudistukset jäivät loppuraportissa vähäisiksi. Ostokäyttäytymistä lääkekaton täyttymisen jälkeen ei ole tutkittu tarpeeksi. Alhaisemmalla lääkekaton täyttymisellä voi olla arvaamattomia vaikutuksia lääkekorvauskuluihin. Nyt työryhmän loppuraportissa keskityttiin vain lääkkeiden aiheuttamiin kustannuksiin ja unohdettiin niistä saatava hoidollinen ja taloudellinen hyöty. Rationaalisen lääkehoidon edistäminen, moniammatillinen yhteistyö, lääkehoidon kokonaisarviointi sekä sairauksien ennaltaehkäisy tulisi nostaa vahvemmin esille ja pohtia näiden tuomia ratkaisuja. Proviisoriyhdistyksen lausunto löytyy kokonaisuudessaan yhdistyksen internet-sivuilta.

Kuopiolaisesta Leväsen palvelukeskuksesta on saatu ensimmäiset tutkimustulokset useiden toimijoiden yhteistyönä tehtävän monilääkityksen arvioinnin käytännön hyödyistä. Palvelukeskuksen lääkekulutus väheni vuoden aikana 37 prosenttia, ja mikä tärkeintä, potilaista kolmasosan vointi kohentui. Osalla potilaista toimintakyvyn palautuminen oli merkittävää. Fimean moniammatillisen verkoston avulla on tarkoitus luoda ohjeistus iäkkäiden lääkehoidon järkeistämiseksi. Jos jo alkuvaiheessa saadaan näin hienoja tuloksia, mitä tulokset ovatkaan vuoden 2015 jälkeen, kun ohjeistukset ovat valmiit? Proviisoriyhdistys seuraa verkoston toimintaa ja kannustaa jäseniään osallistumaan paikallisella tasolla luomalla omia moniammatillisia tiimejä. Lisätietoa löytyy Fimean internetsivuilta.

Proviisoripäivä järjestettiin jälleen kerran Arcadassa. Paneeli proviisorin professiosta ja yhteiskunnallisesta asemasta täytti suuret odotukset. Tästä lämpimät kiitokset paneeliin osallistuneille. Oli hienoa nähdä noin 200 proviisorin osallistuvan Proviisoripäivään. Kiitokset kaikille osallistujille ja näytteilleasettajille hienosta päivästä!

JUHA PÄIVÄRINTA, puheenjohtaja
Suomen Proviisoriyhdistys
 

Käyttäjän Juha Päivärinta kuva
-
Juha Päivärinta