Blogit edustavat kirjoittajansa näkemyksiä eivätkä näin ollen kuvaa yhdistyksen virallista kantaa.

Tuotteiden toimituskatkokset ovat apteekeille ja potilaille hankalia

Lääketehtaiden puutteet geneeristen tuotteiden toimituksissa haittaavat apteekin normaaleiden rutiineiden sujumista. Apteekin ja potilaan etu on, että lääketehdas toimittaa lääkkeitä ilman toimituskatkoksia.

Viitehinnan tultua voimaan toimituskatkokset ovat lisääntyneet. Ensimmäinen merkittäviä ongelmia aiheuttanut puute oli geneerisen montelukastin tablettimuotoisten tuotteiden loppuminen tukusta ensimmäisen kvartaalin aikana. Toisella kvartaalilla on eri valmistajilla ollut lyhyitä toimituskatkoksia simvastatiinin, losartaanin ja sertraliinin osalta. Toukokuun lopussa oli tilanne, jossa sertraliinin geneerisiä 50 mg vahvuisia valmisteita oli saatavilla Kymenlaaksoon vain yhtä tuotetta yhdestä varastosta parin päivän toimitusajalla.

Tuotteiden toimituskatkokset ovat apteekille hankalia. Varastoon otettavien tuotteiden saatavuuden muutokset aiheuttavat apteekissa lisätoimenpiteitä. Ideaalisessa tilanteessa apteekin varastosta löytyy alkuperäinen tuote ja yksi geneerinen tuote. Mitä tehdään valikoimalle, kun apteekki viimein saa varastoon tuotetta, jolla oli toimituskatkos? Väliaikaisesti varastossa voi olla kahden tai useamman valmistajan tuotteita. Toimituskatkoksista seuraa näin ollen apteekissa varastonarvon turhaa kasvua.

Lisäksi uuden toimittajan etsiminen joko suoraan asiakaspalvelussa tai tilaustoimenpiteiden yhteydessä aiheuttaa lisätyötä. Myös varastopaikan etsiminen voi joskus muodostua haasteelliseksi. Asiakas joutuu vaihtamaan useasti tuotetta, jos hänen käyttämässään lääkkeessä on usein toimituskatkoksia. Tämä voi aiheuttaa ongelmia eräissä potilasryhmissä.

Uskon, että toimituskatkokset lisääntyvät tulevaisuudessa. Lääketehtaat antavat käsittääkseni jonkinasteisen vakuutuksen, että lääketehdas pystyy toimittamaan geneeristä tuotetta seuraavalla kvartaalilla. Montelukastin ryhmässä kaikki valmistajat eivät pystyneet lupaamaan tuotetta markkinoille toisen kvartaalin aikana, jolloin kaikki tuotteet eivät olleet vaihtovelvollisia.

Järjestelmää vaihtovelvollisten tuotteiden merkitsemiseksi pitää kehittää. Jos lääketehtaalla on ollut ongelmia tuotteiden toimittamisessa markkinoille kuluvan kvartaalin aikana, vaihtovelvollisuuden pitäisi poistua automaattisesti seuraavalle kvartaalille tai pidemmäksi aikaa. Toimituskatkoksen pituudeksi voitaisiin määrittää esimerkiksi viisi päivää. Tämä ei ratkaise koko ongelmaa, koska sanktio ei välttämättä toimi kaikissa tilanteissa.

Apteekin pitäisi valita yhteistyökumppaninsa tarkemmin. Mielestäni yksi käyttökelpoinen valintakriteeri on esiintyneiden toimituskatkosten määrät. Tämänkaltaisten signaalien antaminen yhteistyökumppaneille helpottaa apteekin toimintaa pidemmällä aikavälillä, koska oletettavasti se johtaisi toimituskatkosten vähenemiseen.
 

Kirjoittaja on apteekkiproviisori, FT, joka toimii Suomen Proviisoriyhdistyksen hallituksessa varajäsenenä ja talousvaliokunnan jäsenenä.

Käyttäjän Juha Päivärinta kuva
-
Juha Päivärinta